dnes je 13.7.2024

Praktické informácie - Mzdy - Životné minimum
Vývoj súm životného minima Platí od  Suma v €  Podľa predpisu
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1. 7. 2023 268,88 Opatrenie MPSVaR č. 220/2023 Z. z.
Ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 187,57
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 122,77
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1. 7. 2022 234,42 Opatrenie MPSVaR č. 227/2022 Z. z.
Ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 163,53
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 107,03
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1. 7. 2021 218,06 Opatrenie MPSVaR č. 244/2021 Z. z.
Ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 152,12
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 99,56
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1. 7. 2020 214,83 Opatrenie MPSVaR č. 174/2020
Ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 149,87
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 98,08
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2019 210,2 Opatrenie MPSVaR č. 183/2019 
Ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,   146,64  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   95,96  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2018 205,07 Opatrenie MPSVaR 196/2018
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   143,06  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   93,61  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2017 199,48 Opatrenie MPSVaR 173/2017
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   139,16  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   91,06  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2015 198,09 Opatrenie MPSVaR 186/2013
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   138,19  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   90,42  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2014 198,09 Opatrenie MPSVaR 186/2013
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   138,19  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   90,42  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2013 198,09 Opatrenie MPSVaR 186/2013
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   138,19  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   90,42  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2012 194,58 Opatrenie MPSVaR 181/2012
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   135,74  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   88,82  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2011 189,83 Opatrenie MPSVaR 194/2011
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   132,42  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   86,65  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2010 185,38 Opatrenie MPSVaR 300/2010
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   129,31  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   84,61  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2009 185,19  Opatrenie MPSVaR 252/2009
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   129,18  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   84,52  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2008 178,92 Opatrenie MPSVaR 225/2008
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   124,81  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   81,66  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2007 170,28 Opatrenie MPSVaR 291/2007
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   118,83  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   77,67  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2006 165,31 Opatrenie MPSVaR 415/2006
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   115,51  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   75,35  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2005 157,01 Opatrenie MPSVaR 262/2005
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   109,54  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   71,37  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2004 152,03 Opatrenie MPSVaR 372/2004
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   106,22  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   69,04  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2003 139,75 Opatrenie MPSVaR 213/2003
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   130,78  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   63,4  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2002 130,45 Opatrenie MPSVaR 285/2002
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   91,28  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   59,09  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2001 125,8 Opatrenie MPSVaR 232/2001
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   87,96  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   57,09  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.2000 115,85 Opatrenie MPSVaR 187/2000
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   80,99  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   52,45  
Jedna plnoletá fyzická osoba Od 1.7.1999 107,22 Opatrenie MPSVaR 160/1999
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba   75,02  
Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa   48,46  
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV